SZKOŁA NARCIARSKA I SNOWBOARDOWA

SO SNOW Winter School

TEL: 785 676 030 REGULAMIN OGÓLNY "SO SNOW Winter School"  

1. Jedna lekcja trwa 50 minut (2h=100 minut 3h=150 minut). 

2. Cena lekcji nie obejmuje opłat  za korzystanie z wyciągu , oraz wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego.  

3. Cennik lekcji indywidualnych dotyczy lekcji prowadzonych jedna po drugiej w ciągu jednego dnia. 

4. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi narciarskie w ośrodku Tumlin Sport Ski. 

5. Klienci szkoły narciarskiej „SO SNOW Winter School” spotykają się z instruktorem przy siedzibie szkoły wraz ze sprzętem. 

6. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować minimum 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku przewidywanego spóźnienia wskazany jest kontakt ze szkołą, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana. Czas lekcji liczony jest od umówionej godziny. Spóźnienie powoduje skrócenie czasu trwania zajęć. 

7. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

8. Szkoła „SO SNOW Winter School” nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia. 

9. Podczas lekcji wszyscy klienci szkoły narciarskiej „SO SNOW Winter School” mają obowiązek noszenia kasków ochronnych. 

10. Szkoła narciarsko - snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. 

11. Szkoła narciarsko - snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji w wypadku gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

12. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły SO SNOW Winter School, musi być zgłoszony do biura szkoły tego samego dnia w obecności instruktora prowadzącego zajęcia. W przypadku niepowiadomienia Szkoły o zdarzeniu, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego. 

13. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa i snowboardu SO SNOW Winter School. 


REGULAMIN PIĘCIODNIOWEGO SZKOLENIA W 
"SO SNOW Winter School" 

1. Celem działania Szkółki Narciarskiej jest:  
    -urozmaicony program szkolenia poprzez zabawę oraz ćwiczenia  
    -budzenie zaciekawienia sportem  
    -szkolenie narciarstwa zjazdowego dzieci w wieku 7-14 lat.  
2. Warunkiem przynależności do kursu jest: 
    -posiadanie polisy ubezpieczeniowej NNW, która obejmuje
      ubezpieczonego na okres kursu 
    -zgłoszenie dziecka oraz wyrażenie zgody rodzica lub     opiekuna 
    -posłuszeństwo instruktorom 
    -opłacenie całej kwoty kursu 
    -przestrzeganie niniejszego regulaminu 
4. W ramach opłat klient otrzymuje:  
    -naukę oraz doskonalenie jazdy na nartach/snowboardzie 
     w grupach 4 – 10 os.  
    -wykwalifikowana opiekę instruktora 
    -kamizelkę szkolną na czas trwania kursu 
    -dyplom i upominki dla każdego uczestnika na koniec kursu 
5. Uczestnictwo: 
     Warunkiem uczestnictwa dziecka w kursie jest stawienie się na      
    zajęciach w wyznaczonych godzinach oraz w wyznaczonym miejscu.  
6. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt.  
    -narty – sprawne o odpowiedniej długości w zależności 
     od wieku i umiejętności 
    -kije narciarskie  
    -buty narciarskie – wygodne dopasowane do stopy 
    -wiązania - zapewniające bezpieczeństwo jazdy. 
    -kask narciarski OBOWIĄZKOWO
10. Klient oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w pięciodniowym kursie. 

REGULAMIN TRZYDNIOWEGO SZKOLENIA W 
"SO SNOW Winter School"

1. Celem działania Szkółki Narciarskiej jest:  
    -urozmaicony program szkolenia 
    -budzenie zaciekawienia sportem i rywalizacji 
    -szkolenie narciarstwa zjazdowego dzieci od 15 roku życia  
2. Warunkiem przynależności do kursu jest: 
    -posiadanie polisy ubezpieczeniowej NNW, która obejmuje ubezpieczonego na okres kursu 
    -zgłoszenie się do udziału w kursie 
    -opłacenie całej kwoty kursu 
    -przestrzeganie niniejszego regulaminu 
4. W ramach opłat klient otrzymuje:  
    -naukę oraz doskonalenie jazdy na nartach/snowboardzie w grupach 5– 10 os.  
    -wykwalifikowana opiekę instruktora 
5. Uczestnictwo: 
     Warunkiem uczestnictwa w kursie jest stawienie się na zajęciach 
    w wyznaczonych godzinach oraz w wyznaczonym miejscu.  
6. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt.  
    -Narty – sprawne o odpowiedniej długości w zależności od wzrostu 
    -kije narciarskie  
    -buty narciarskie – wygodne dopasowane do stopy 
    -wiązania - zapewniające bezpieczeństwo jazdy. 
    -kask narciarski OBOWIĄZKOWO  
10. Klient oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w trzydniowym kursie.